แผนที่ รพสต.จันทิมา
แผนที่ รพสต.จันทิมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788