ภาพกิจกรรม

( จำนวน 6 รูป / ดู 2 ครั้ง )
3 เก็บ
( จำนวน 3 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 10 ครั้ง )
รณรงค์กำจัดล๔กน้ำยุงลาย
( จำนวน 12 รูป / ดู 42 ครั้ง )
ออกกำลังกาย
( จำนวน 5 รูป / ดู 25 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 12 รูป / ดู 45 ครั้ง )
ประชุม คปสจ.
( จำนวน 8 รูป / ดู 205 ครั้ง )
การประชุมอนุม้ัติ โครงการ สปสช. ปี 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 264 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 4 รูป / ดู 189 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 7 รูป / ดู 366 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788