ภาพกิจกรรม
ประชุม อสม.
กิจกรรม ประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
สถานที  ห้องประชุม อบต.จันทิมา
วันเดือนปี 18 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,17:41   อ่าน 454 ครั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788