ภาพกิจกรรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรม  แจกใบประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver )
สถานที่ ห้องประชุม อบต.จันทิมา
กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver ) ตำบลจันทิมา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,04:52   อ่าน 349 ครั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788