ภาพกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานภาคประชาขน. กับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม จาก เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์. และ ต.ทับหลวง. อ.บ้านไร่.อุทัยธานี. เมื่อ 30 พย.2560. ณ วัดจันทิมา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,16:56   อ่าน 341 ครั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788