ภาพกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานภาคประชาขน. กับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม จาก เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์. และ ต.บ่อนอก. อ.บ้านไร่.อุทัยธานี. เมื่อ 1 ธันวาคม  2560. ณ  รพ.สต.จันทิมา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2560,04:43   อ่าน 173 ครั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788