ภาพกิจกรรม
หน่วยอำเภอยิ้ม ..เคลื่อนที่
( จำนวน 7 รูป / ดู 165 ครั้ง )
ชมรม รพ.สต.จังหวัดกำแพงเพชร
( จำนวน 9 รูป / ดู 151 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพนักเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 143 ครั้ง )
ประเมินโครงการ สปสช.ต.จันทิมา
( จำนวน 8 รูป / ดู 143 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SERVICE PLAN 4.0
( จำนวน 9 รูป / ดู 135 ครั้ง )
โครงการ สปสช.ปี 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 110 ครั้ง )
โครงการ สปสช.ปี 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 262 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 8 รูป / ดู 107 ครั้ง )
คัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
( จำนวน 8 รูป / ดู 107 ครั้ง )
ประชุมแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด
( จำนวน 6 รูป / ดู 103 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788