ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (อ่าน 167) 16 ส.ค. 60
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง (อ่าน 176) 15 ส.ค. 60
ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 165) 09 ส.ค. 60

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788