ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวมนัสนันท์ ประหยัด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 095-7601058
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
72 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788