ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวธวัลรัตน์ งามสม
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1788230
อีเมล์ :
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788