ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธวัลรัตน์ งามสม
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1788230
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788