ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสำราญ ธรรมสอน
ตำแหน่ง : คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
75/1 หมู่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788