ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล : นางมัจฌิมา เกษี
ตำแหน่ง : กำนันตำบลจันทิมา
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788