ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-สกุล : นางมัจฌิมา เกษี
ตำแหน่ง : กำนันตำบลจันทิมา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788