ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางอำนวย นุ่มเกลี้ยง
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ : 0871957661
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
17/2 หมู่ 4 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788