ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ ดอนชาไพร
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ : 0821721615
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
43 หมู่ 5 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788